Quảng cáo đầu trang

G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m)

location
32 Lạc Long Quân, Phường 2, Tp Vũng Tàu
home
Biệt Thự: 280 m2
network
15 người
bank
4,000,000 đ / 1 đêm
key
4 Phòng ngủ
bed
5 Giường
bathroom
4 Nhà tắm
home
Giá CN->Thứ 5: 4,000,000 đ/ 1 đêm
network
Giá Thứ 6: 4,500,000 đ/ 1 đêm
bank
Giá Thứ 7: 8,000,000 đ/ 1 đêm
G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m)
G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 1G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 2G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 3G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 4G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 5G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 6G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 7G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 8G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 9G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 10G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 11G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 12G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 13G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 14G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 15G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 16G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 17G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 18G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 19G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 20G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 21G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 22G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 23G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 24G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 25G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 26G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 27G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 28G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 29G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 30G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 31G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 32G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 33G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 34G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 35G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 36G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 37G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 38G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 39G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 40G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 41G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 42G32 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, cách biển 800m) 43
Đặt phòng ngay

Video

  • Tượng Chúa Giêsu - Vũng Tàu City
  • Khu Du Lịch Hồ Mây - Vũng Tàu
  • Vũng Tàu City From The Sky View

Album

  • Biệt thự nghĩ dưỡng Vũng Tàu
IMG Book Room

BIỆT THỰ VŨNG TÀU GINTA 1A

Số ngày đặt phòng: 10 ngày Giá Chủ Nhật -> thứ 5: 1.000.000 đ/ đêm Giá thứ 6: 1.000.000 đ/ đêm Giá thứ 7: 1.000.000 đ/ đêm Tổng tiền: 10.000.000 đ
Ginta