Quảng cáo đầu trang

G14 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, đi bộ ra biển 200m)

location
14 Mạc Thanh Đạm, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu
home
Biệt Thự: 220 m2
network
20 người
bank
6,000,000 đ / 1 đêm
key
6 Phòng ngủ
bed
10 Giường
bathroom
7 Nhà tắm
home
Giá CN->Thứ 5: 6,000,000 đ/ 1 đêm
network
Giá Thứ 6: 7,000,000 đ/ 1 đêm
bank
Giá Thứ 7: 14,000,000 đ/ 1 đêm
G14 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, đi bộ ra biển 200m)
G14 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, đi bộ ra biển 200m) 1G14 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, đi bộ ra biển 200m) 2G14 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, đi bộ ra biển 200m) 3G14 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, đi bộ ra biển 200m) 4G14 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, đi bộ ra biển 200m) 5G14 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, đi bộ ra biển 200m) 6G14 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, đi bộ ra biển 200m) 7G14 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, đi bộ ra biển 200m) 8G14 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, đi bộ ra biển 200m) 9G14 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, đi bộ ra biển 200m) 10G14 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, đi bộ ra biển 200m) 11G14 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, đi bộ ra biển 200m) 12G14 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, đi bộ ra biển 200m) 13G14 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, đi bộ ra biển 200m) 14G14 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, đi bộ ra biển 200m) 15G14 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, đi bộ ra biển 200m) 16G14 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, đi bộ ra biển 200m) 17G14 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, đi bộ ra biển 200m) 18G14 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, đi bộ ra biển 200m) 19G14 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, đi bộ ra biển 200m) 20G14 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, đi bộ ra biển 200m) 21G14 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, đi bộ ra biển 200m) 22G14 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, đi bộ ra biển 200m) 23G14 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, đi bộ ra biển 200m) 24G14 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, đi bộ ra biển 200m) 25G14 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, đi bộ ra biển 200m) 26G14 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, đi bộ ra biển 200m) 27G14 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, đi bộ ra biển 200m) 28G14 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, đi bộ ra biển 200m) 29G14 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, đi bộ ra biển 200m) 30G14 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, đi bộ ra biển 200m) 31G14 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi sau, đi bộ ra biển 200m) 32
Đặt phòng ngay

Video

  • Tượng Chúa Giêsu - Vũng Tàu City
  • Khu Du Lịch Hồ Mây - Vũng Tàu
  • Vũng Tàu City From The Sky View

Album

  • Biệt thự nghĩ dưỡng Vũng Tàu
IMG Book Room

BIỆT THỰ VŨNG TÀU GINTA 1A

Số ngày đặt phòng: 10 ngày Giá Chủ Nhật -> thứ 5: 1.000.000 đ/ đêm Giá thứ 6: 1.000.000 đ/ đêm Giá thứ 7: 1.000.000 đ/ đêm Tổng tiền: 10.000.000 đ
Ginta