Quảng cáo đầu trang

G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m)

location
10 Nguyễn Hữu Tiến, Phường 8, Tp. Vũng Tàu
home
Biệt Thự: 380 m2
network
20 người
bank
6,000,000 đ / 1 đêm
key
6 Phòng ngủ
bed
9 Giường
bathroom
5 Nhà tắm
home
Giá CN->Thứ 5: 6,000,000 đ/ 1 đêm
network
Giá Thứ 6: 7,000,000 đ/ 1 đêm
bank
Giá Thứ 7: 14,000,000 đ/ 1 đêm
G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m)
G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 1G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 2G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 3G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 4G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 5G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 6G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 7G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 8G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 9G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 10G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 11G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 12G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 13G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 14G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 15G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 16G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 17G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 18G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 19G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 20G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 21G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 22G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 23G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 24G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 25G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 26G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 27G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 28G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 29G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 30G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 31G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 32G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 33G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 34G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 35G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 36G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 37G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 38G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 39G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 40G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 41G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 42G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 43G10 - VILLA HỒ BƠI - TP VŨNG TÀU (Bãi Sau - đi bộ ra biển 200m) 44
Đặt phòng ngay

Video

  • Tượng Chúa Giêsu - Vũng Tàu City
  • Khu Du Lịch Hồ Mây - Vũng Tàu
  • Vũng Tàu City From The Sky View

Album

  • Biệt thự nghĩ dưỡng Vũng Tàu
IMG Book Room

BIỆT THỰ VŨNG TÀU GINTA 1A

Số ngày đặt phòng: 10 ngày Giá Chủ Nhật -> thứ 5: 1.000.000 đ/ đêm Giá thứ 6: 1.000.000 đ/ đêm Giá thứ 7: 1.000.000 đ/ đêm Tổng tiền: 10.000.000 đ
Ginta